פותחים חלון ל:  "למידה חוויתית- מגמות בתחום"  17.5.16 ב"בית דרור" בקבוץ עינת.

המפגש הועבר ע"י מעין פוקס שעוסק בשנים האחרונות בהקניית ההבנות והכלים חינוך התנסותי במערכת החינוך בארץ.

קישור למצגת של מעין פוקס שהוצגה במפגש

רקע:

מערכת החינוך בארץ, כמו מערכות נוספות, מנסים להדביק את קצב השינויים המהיר בעולם. אך קצב השינוי מהיר מיכולת מערכת גדולה כל כך לבצע שינויים במהירות הנחוצה. כרגע מערכת החינוך מעודדת טיפוח והגדרה שח "יחודיות בית הספר" מרמת בית הספר עד רמת התלמיד היחיד.

נוכח מצב זה מעין מגדיר את האתגר שלנו להיות אקטיביים בהחדרת הגישה של "למידה התנסותית במערכת החינוך".

במשך שנים רבות שלטה "הגישה המודרנית"  במערכת החינוך (ראו מצגת עם הפרטים). 

ג'ון דיואי הביא את "הגישה הפרוגרסיבית" שחינוך התנסותי היא אחד הביטוי שלה.

1
על פי גישה זו תפקיד המערכת החינוכית ליצור סביבת למידה איכותית המורכבת מ :

א.     הנעה

ב.     התאמה

ג.      סביבה

מערכת החינוך מנסה לפעול לאור 3 עקרונות:

א.     ידע פתוח

ב.     תוכנית לימודים גמישה

ג.      הקניית מיומנויות ב: 1. יכולת שיתוף פעולה  2. טיפוח חשיבה ביקורתית  3. דמוקרטיזציה / יכולת בחירה

הערך המרכזי מנסה לקדם ולעודד "השתתפות" -נכונות לקחת חלק, להתנסות

בשנים האחרונות גובשו דרכי למידה חדשניות:

  1. 1. למידה מבוססת מוח
  2. 2. למידה מבוססת מקום
  3. 3. למידה מבוססת פרויקטים
  4. 4. למידה רגשית-חברתית

בסיום הצגת התפיסות השונות חווינו התנסות קצרה של

עקרונות שיתוף פעולה במספר תרגילים. (נהננו וגם למדנו - אין כמו התנסות...)

maayan4


תודה למעין פוקס שהעשיר את הנוכחים בידע והנסיון שלו בתחום.