פותחים חלון #3 - טבע כמרחב חינוכי וטיפולי 19.4.2015,
מעגל האבנים הטובות' שליד עמיקם'