סיכום מפגש מס. 1 מיום 27.3.2014

השתתפו:

תמיר רוטמן, דותן חיים, סיגל קרומר, ליבת שרון-קטלר, שאולי לב

התמקדנו בשתי שאלות חשובות:

1.      מהי החשיבות ומהו התפקיד שכל אחד מאיתנו רואה בקוד אתי באיגוד?

2.      מהו התהליך המתאים ביותר לאיגוד כשלנו, הנמצא בתחילת דרכו, לגיבוש קוד אתיקה?

והנה מעט מן התשובות והמחשבות שהעלנו:

1.      חשיבותו ותפקידו של הקוד האתי:

  • אתיקה מקצועית הינה בסיס חשוב לתרבות שאנו מחפשים לקיים בארגונים ובאנשים המרכיבים את איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל.
  • קוד אתי, המייצג ערכים המוסכמים על כולנו, תפקידו למסד כללי התנהלות ודרכי חשיבה והתמודדות עם מצבים שונים ומאתגרים במיוחד כאשר יש קושי וקונפליקט בין ערכים חשובים שונים (למשל צנעת הפרט מול בטיחות פיסית/רגשית).
  • הקוד האתי יכול להוות חלק מתהליכי הכשרה והכרה באיגוד וחשוב שיהיה רלוונטי וחי ולא מסמך מרוחק ומנותק שקוראים פעם בחיים.
  • העיסוק בקוד האתי יכול להוות מוקד דיון, התייעצות והדרכה באיגוד לחברים חדשים וגם לפעילויות השונות של ארגונים ויחידים הנתקלים במקרים מעוררי מחלוקת.
  • כוחו של הקוד האתי הוא בבחירה של המכירים בו לעמוד בערכים אותם הוא מציב, מתוך חברותם באיגוד.
  • הקוד האתי יכול לאגד את הפעילויות השונות והמגוונות באיגוד לערכי הליבה המרכזיים אך גם להתמקד באופן ספציפי יותר בכל אחד מסוגי הפעילויות באיגוד.
  • אנו מעוניינים לייצר תהליך מעורב ואינטראקטיבי לגיבוש הקוד האתי בכדי שיהיה רלוונטי לכולנו ולא "תורה מסיני" הניתנת ממעל.
  • בשלב זה אנו רואים את הקוד האתי כמסמך פשוט המורכב מערכים בסיסיים וברורים. מתוך ערכים אלו, חלקו השני של המסמך יסוב סביב תאורי מקרה ויכלול את מערך השיקולים וההתלבטויות בכדי להדגים את דרך ההתמודדות עם דילמות מתחום האתיקה ובכך להפכו לחי ורלוונטי לפעילות היום יומית שלנו.
  • בחרנו בתהליך bottom-up – המתחיל דווקא בהעלאת שאלות והתלבטויות מהשטח על מנת ללמוד ולהכיר את הצרכים השונים של הפעילות הרחבה המתקיימת באיגוד.

2.      התהליך המתאים לגיבוש הקוד האתי:

לאור זאת, אנו מבקשים ומזמינים את כולכם לשלוח לכתובת דוא"ל זו (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) תאורי מקרה והתלבטויות אותם פגשתם בעבודתכם. המלצתנו היא שתאורי המקרה יכללו את הסיטואציה המדוברת ולאו דווקא את הפתרון שמצאתם או הדרך בה פעלתם.

נשמח לקבל כל שאלה וסיטואציה – שעולה מזיכרונכם.

אם חשובה לכם האנונימיות ניתן לבקש להסיר את שמכם וכתובת המייל מהמסמך

סיכם: ד"ר תמיר רוטמן