קוד אתיקה מקצועית – מסמך רקע לקראת מפגש מס. 1

מאת: ד"ר תמיר רוטמן

זוהי הצעה בסיסית של החלקים החשובים שיכולים להיכלל בקוד אתיקה של איגוד מקצועי.

  1. ההקדמה של הקוד האתי – הגדרת המקצוע, על התחומים השונים בו והאנשים עליהם חל קוד זה, שיח על משמעות האתיקה ועל גבולותיה, הסבר על הערכים והעקרונות עליהם מבוסס קוד האתיקה המוצא.
  2. תוכן הקוד האתי  – תכנים שונים שהינם רלוונטיים לפעילותנו. ניתן להשתמש במשולש האתיקה (אנשי  מקצוע-לקוחות-חברה) על מנת להגדיר תחום תוכן מסוים כגון יחסי מנחה-מונחה, יחסי מנחה-אנשי מקצוע אחרים, או יחסי מנחה-ארגון בו נערכים פרויקטים. עם זאת,      ניתן גם להגדיר באופן יותר ישיר תחום תוכן ולכסות באופן יסודי זוויות שונות  של אותו נושא (לדוגמא, הכשרה ומקצועיות, בטיחות ופיקוח, סוגיות טיפוליות,  חסיון ועוד).
  3. סיכום הקוד האתי (כאן נוכל לכלול הדרכה כללית על השימוש בקוד על  מגבלותיו, מודל להתלבטות ולהחלטה בתחומים האפורים, הכרה במגבלות הקוד האתי, ובמקרה הצורך הליך פנימי של דיון במקרים יוצאי דופן).
  4. תיאורי מקרה לדוגמא, סביב דילמה אתית וההתמודדות עימה. כאן יש צורך לתאר את  המקרה באופן ברור; להגדיר מהם השיקולים והערכים שבאים לידי ביטוי או הינם בקונפליקט; לתאר את סדר הפעולות הנדרשות (באופן מידי אם הקושי עולה בקבוצה או  במפגש אישי, בטווח הקצר ובטווח הארוך בהכנה לקבוצות בעתיד ובדרך כיצד להימנע  ממצב דומה, אם ניתן) והמודל להתלבטות      ולפתרון הבעיה.
  5. נספחים - טפסי הסכמה, הצהרות בריאות, הפניה לטיפול, הסכם סודיות  וויתור סודיות וכדומה.

עוד – מצאתי כמה דוגמאות ששווה לקרא:

קודים של איגודים ומפעילים מקצועיים בחינוך וטיפול בתחומנו – נראה לי מאוד רלוונטי:

http://ahoec.org/about/code-of-conduct/

http://tapg.aee.org/tapg/ethicalguidelines

קוד פנימי של ארגון – מינימליסטי ובסיסי:

http://www.actoea.org.au/code-of-ethics

נושאים אתיים חשובים בתחום:

http://www.wilderdom.com/EthicsMoralDevelopment.htm