פעילויות פנים איגוד

האיגוד מקיים פעילות תוכן לקידום מטרותיו, בקרב חבריו. 
מרבית פעילות זו פתוחה גם לאורחים.

 

המפגשים הקרובים:

בקרוב יפורסמו מועדי מפגשים 

ועדות:

ועדת אתיקה מקצועית

24.12.14           מפגש 4
1.6.2014           מפגש 3 של הוועדה לקביעת קוד אתי
23.4.2014         ועדה לקביעת קוד אתי     סיכום פגישה מס. 2  
27.3.2014         ועדה לקביעת קוד אתי    סיכום פגישה מס. 1  

ועדה לקביעת אמות מידה מקצועיות

23.12.2014        ועדה לקביעת אמות מידה מקצועיות  תקציר פגישה 2
26.2.2014         ועדה לקביעת אמות מידה מקצועיות תקציר פגישה 1  

פורומים

פורום פעילות בטבע

25.8.2016           פורום תרפיה בטבע - בשעה 18:30, שד' השומרון 58 בת חפר. קישור למאמר לקריאה 

21.4.2016         מפגש פורום תרפיה בטבע - חידוש פעילות. סיכום מפגש

20.6.2014         מפגש 3 של "פורום טבע"
30.3.2014         פורום פעילות בטבע סיכום פגישה 2
26.2.2014         פורום פעילות בטבע סיכום פגישה 1

פורום מסעות שטח
24.3.2016        פורום מסעות שטח סיכום מפגש 9
1.7.2014          פורום שטח סיכום מפגש 8
11.6.2014          מפגש 7 של "פורום שטח"
9.4.2014           פורום שטח  סיכום מפגש מס. 6 
5.3.2014           פורום שטח  סיכום מפגש מס. 5 
5.2.2014           פורום שטח  סיכום מפגש מס. 4 
1.1.2014           פורום שטח  סיכום מפגש מס. 3
7.11.2013         פורום שטח  סיכום מפגש מס. 2
29.9.2013         פורום שטח  סיכום מפגש מס. 1

פורום חבלים ואתגר
11.3.2014         פורום אתגר ופעילות חבלים סיכום פגישת הכנה
18.12.2013        פורום אתגר ופעילות חבלים סיכום פגישת הכנה

פורום לבחינת ניהול סיכונים ככלי חינוכי

25.2.2015        תקציר פגישה 4
28.1.2015        תקציר פגישה 3
30.12.2014      תקציר פגישה 2
3.12.2014        תקציר פגישה 1

פעילות תוכן (ימי עיון, כנסים)

יולי 2016           כנס בינלאומי בטורונטו בנושא "משמעות ופסיכולוגיה חיובית" - דו"ח נציגת האיגוד מהכנס - קישור

5.7.2016           מרחיבים אופקים - משחקים מייצרים משמעות - חידוש, חידוד ופיתוח מתודות ותרגילים עם רענן ארז וג'ק דורון פלג.  - קישור להרשמה
17.5.2016         "פותחים חלון 5 ללמידה חוויתית - מגמות עכשוויות"  - סיכום הרצאה
30.12.2015     "פותחים חלון 4 לחו"ל" - מפגש העשרה על גישות ועשייה בתחום הלמידה ההתנסותית בחו"ל - סיכום מפגש
19.4.2015         "פותחים חלון 3" – יום עיון בנושא: "פעילות בטבע כמרחב חינוכי טיפולי"  קישור
5.11.2014         כנס "טבע, שטח, אתגר – 3".  כנס חד יומי עם הרצאות וסדנאות מקצועיות - קישור
4.9.2014           "פותחים חלון 2" – התכנסות ממוקדת נושא: א. "מהו בטוח אחריות מקצועית"? ב. "מהי אתיקה  
                        מקצועית"? סיכום מפגש
27.5.2014         "פותחים חלון 1" + אסיפה כללית.  3 הרצאות אורח על פעילות חינוכית / טיפולית ב: "אויר / ים /
                        יבשה"  סיכום מפגש
יוני 2015            נציגי האיגוד משתתפים בכנס בינל"א בארה"ב - דוח של חיים ליבנה