פעילות של האיגוד | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראלהאיגוד מקיים פעילות תוכן לקידום מטרותיו, בקרב חבריו.
מרבית פעילות זו פתוחה גם לאורחים.
   פעילות ביוזמת חברי האיגוד | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראלהצלחת פעילות חברי האיגוד – היא ההצלחה של כולנו.
אנו מעונינים לסייע ולקדם פעילות של חברי האיגוד
המיועדת לציבור הרחב.
כאן יפורסמו פעילויות אלו המתבצעות
על-ידי חברי איגוד רשומים, ביוזמתם ובאחריותם.

(לחיצה על אחת התמונות תפתח את רשימת הפעילויות הרלבנטית)