מסעות שטח 

הכתוב כאן הוא נסיון לדייק את ההגדרות בתחום "מסעות שטח" בישראל.

הקוראים מוזמנים:

  • להגיב, להוסיף ולדייק את האמור פה.
  • לכתוב מאמרים שיתווספו לאלו שכבר קיימים פה באתר בדף: "מאמרים ומחקרים"

 

לפי המילון: "מסע: תנועה ממקום למקום – בייחוד ממקומות רחוקים זה מזה" (אבן שושן(

מסע שונה בתכלית מ: "טיול: תנועה לשם סיור או בידור" (אבן שושן(

 

מסע שטח- תהליך המכוון למטרת למידה אישית ו\או קבוצתית דרך חווייה הכוללת מרכיבי אתגר שונים הנובעים מעצם היציאה, הפעילות הפיזית  והשהייה בשטח לאורך פרק זמן של שעות ועד ימים. 
 

מסעות שטח אלו מוגדרים כ"מסעות חניכה אתגריים" (מח"א)

סוגי מסעות שטח: הסוגים מאופיינים על בסיס הגדרת מטרות:

  • מסע שמטרתו יצירה או המשך של תהליך טיפולי - מסע אתגרי בדגש על התערבויות ותפוקות טיפוליות והתנהגותיות. מאופיין בשימוש בכלי הנחייה וטיפול יעודיים ומנוהל ע"י צוותים מקצועיים לטיפול בשטח. ה"סטינג" ברור וכולל כללי התנהגות והתנהלות ברורים ומוגדרים. המסע הטיפולי הוא תחום צעיר ומתפתח.
  • מסע שמטרתו יצירה או המשך של תהליך שיקומי – מאופיין במענה לצרכים השיקומיים של משתתפים בו. מסעות אלו מתקיימים עבור אוכלוסיה שיקומית (עיוורים, נכים, פגועי נפש וכו'...)
  • מסע שמטרתו יצירה או המשך של תהליך חניכה - תהליך חינוכי/התפתחותי תוך שימוש בכלים אתגריים (מח"א). סוג מסע זה משלב מטרות חינוכיות וטיפוליות דרך העצמה אישית וצוותית.

 

מתווי מסע:

  • "סדנת מסע"- פעילות חד יומית, מכמה שעות ועד יום מלא המשלבת עבודה דרך התמודדות עם קשיים ממוקדים מתוך מכלול המסע (התמצאות וניווט, הכנת אוכל, קושי פיסי, קבלת החלטות בצוות וכו'....).
  • "מסע ארוך": דגש על תהליך אתגרי מתמשך במצבי התמודדות אישיים וקבוצתיים. פעילות חד פעמית אינטנסיבית ארוכה (בד"כ משבוע ומעלה ועד כמה שבועות רצופים) המפגישה את המשתתפים עם הטבע ו/או סביבה אתגרית תוך התמודדות עם קשיים ואתגרים, מאמץ פיזי לטווח ארוך בקצובת הליכה יומית (דוגמה: שביל ישראל).
  • "מסע הישרדות": דגש על תנאים מינימליים ומצבי התמודדות פרט וסביבה. פעילות חד פעמית אינטנסיבית רציפה משלושה ימים ומעלה, המפגישה את קהל היעד עם הטבע וסביבת קיצון תוך התמודדות עם קשיים, טווחי הליכה ואתגרים ברצף משימות ברמות קושי ואינטנסיביות שונות ובתנאי שטח שונים.
  • "מסע אבחוני טיפולי": מסע אתגרי בדגש על התערבויות ותפוקות טיפוליות והתנהגותיות לקהלים מיוחדים (נוער ומבוגרים). מסע נודד כפעילות אינטנסיבית וכהתערבות טיפולית מיום אחד ומעלה, המפגישה את קהל היעד עם הטבע ו/או סביבת קיצון תוך התמודדות עם קשיים ואתגרים ברמות קושי ואינטנסיביות שונות, ובהנחיה מקצועית מתאימה.