"פעילות בטבע" (טיוטא)הקוראים מוזמנים להעיר, להוסיף, לדייק
תחומי ההנחייה, הטיפול, והלמידה החוויתית בטבע מתפרסים על פני קשת רחבה של תיאוריות, שיטות ומטרות מגוונות שמטרתן הטמעת הטבע בפעילות הפרטנית והקבוצתית בהתאמה למטרות וצרכי הפעילות.

תרפיה בטבע

תהליך קבוצתי תוך יצירת קשר ודיאלוג עם הטבע. שמוש בדרכים חוויתיות, ומשלבות אלמנטים מתחומי האקופסיכולוגיה, הפסיכותרפיה, הטיפול באומנויות, הגשטאלאט והשמאניזם.

בארץ התפתחו מספר שיטות: טבע תרפיה, Present Therapy, אקו תרפיה

אמנות ויצירה בטבע 

תחום היצירה וההבעה בטבע עוסק בבנייה בחומרים טבעיים, במלאכות קדומות / אמנות מסורתית, ובסדנאות אמנות המתקיימות במרחב הפתוח וניזונות מעושר הדימויים ומן החומרים המצויים בטבע. תחומים משיקים לענף זה הם הפרמאקלצ'ר, האנתרופוסופיה, ושומרי הגן.

חוויה לימודית בטבע

ענף הלמידה דרך חוויה בטבע מאפשר העמקה של הלמידה בכל תחום ולכל תלמיד. היציאה לטבע מחייבת מאמץ פיזי ורגשי ובחירה ובכך מעצימה את רישום הידע בגופינו, השהות בטבע מזמנת יציאה מאיזור הנוחות וגילוי כוחות חדשים, היציאה לטבע מזמנת הפתעות וחידושים בלתי צפויים באופן המלמד את החניך גם מה "שלא התכוון ללמוד", וחשוב מכל, לטבע ולחוויה כוחות עוצמתיים להטמיע את הידע אצל התלמיד.