שותפים לדרך

ארגונים חברים באיגוד


עמותת אתגרים

www.etgarim.org נציגה באיגוד: ליבת שרון קטלר
טלפון: 03-5613585 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   

עמותת ענ"ב

www.enav.org.il נציג באיגוד: דוד מיכאלי
טלפון: 050-9113299 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

חוגי סיירות ע"ש אורי מיימון של הקק"ל

 
www.sayart.org.il נציג באיגוד: לביא זמיר  
טלפון: 03-5261159 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
Yeelim-s

מרכז יעלים - עין יעל

 
www.einyael.co.il נציג באיגוד: איתן יוגב  
טלפון: 02-6451866 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
nirim new

עמותת נירים

 
www.nirim.org נציג באיגוד: דן בן גיגי  
טלפון: 054-6645591 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
Free Spirit

עמותת נפש חופשיה

 
www.freespiritexperience.org נציג באיגוד: צחי בילט  
טלפון: 054-6645620 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
דרך לוטן | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

דרך לוטן

 
www.lotan-way.com נציג באיגוד: דודו יפרח  
טלפון: 08-6532341 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
בית הספר לתיירות אתגרית | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

בית הספר לתיירות אתגרית,
המכללה האקדמית בוינגייט

 
www.wincol.ac.il/xcool נציג באיגוד: גילה זהר  
טלפון: 09-8639263 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     

 

חברות החברות באיגוד


 
 המכון ללימודי השטח בע"מ

המכון ללימודי שטח בע"מ

www.eco-encounter.com נציג באיגוד: שאולי לב
טלפון: 050-7626222 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 חינוך במעשה | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

חינוך במעשה - ייעוץ ופרוייקטים חינוכיים

www.hmm.co.il נציג באיגוד: שקד גטריידה
טלפון: 053-2443374 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.