כחלק מפעילות האיגוד, יוקמו ועדות מקצועיות שתפקידן לדון בסוגיות מקצועיות ולגבש הצעות ודרכי פעולה. המלצות הועדות יובאו לאישור הועד המנהל ובמקרה הצורך לאישור אסיפה כללית.

חברות בועדות: לכל ועדה ימונה יו"ר שינווט ויקדם את פעילות הועדה. החברות בועדה פתוחה בפני כלל חברי האיגוד, כמו גם השתתפות אקראית. יעשה מאמץ להציג את תקצירי הדיונים באתר האיגוד.

אנו מזמינים את המתעניינים בנושאים הנדונים בועדות, להצטרף ולתרום למאמץ המשותף למקצע את הפעילות בתחום. זוהי הזמנה גם למי שאינו חבר באיגוד, להצטרף ולתרום.

הועדות הפועלות כרגע:

ועדה לאתיקה מקצועית – יו"ר: ד"ר תמיר רוטמן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. טל: 054-5953234

המפגש הבא: לא נקבע עדיין

קישור לחומר רקע מכין

סיכום פגישה מס. 1 מיום 27.3.2014

             סיכום פגישה מס. 2 מיום 23.4.2014

ועדה לקביעת אמות מידה מקצועיות – יו"ר זמני: שאולי לב  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     טל: 050-7626222

תקציר פגישה 2    23.12.14

תקציר פגישה 1     26.2.14

תקן מקצועי למסעות חניכה אתגריים (מח"א)

ועדה לקשרי חוץ – מנהלים:

ענת רפאל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            מעין פוקס: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סקירה ומיפוי העוסקים בתחום

נשמח אם תרצו להשתתף באחד המפגשים הבאים