איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

ערכי ליבה

טיוטא ראשונית

"פורום מסעות שטח"  דן ב 5.2.14  בנושא זה ותוכן הדיון מוצג בדף "פורום מסעות שטח"

חברי "איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל" פועלים במגוון:

  • צירי השפעה (פנאי ונופש, חינוך, הדרכה..טיפול)
  • תחומים (טבע, שטח, אתגר וסביבה)
  • כלים (שייט מפרשיות, פארקי חבלים, פעילויות אופניים, מסעות...)

מטרת מסמך זה היא להגדיר את ערכי הליבה של כלל העוסקים במלאכה, בלי הבחנה ביניהם ולהיות נדבך ראשון בדרך להתבוננות על הקוד האתי של המקצוע.

ערכים אלו יבחנו מעת לעת ויעודכנו בהתאם. (בעתיד הקרוב יש כוונה להקמת צוות יעודי לבניית הקוד האתי של האיגוד)

ערכי הליבה:

יושר ויושרה      נאמנות לחוקי המדינה, יושר אישי ובינ-אישי, הליכה בדרך הישר, התנהלות מוסרית אנושית.

כבוד                  למקצוע, לעוסקים בו, למקבלי השירות, לאחר.

צניעות              הכרה שיש אחרים שתורמים ופועלים בדרכים שונות משלנו.

יש לנו עוד מה ללמוד, ליזום, לשפר

מקצועיות          שפור מתמיד של אפקטיביות ותוצאות ללא התפשרות על בטיחות

שתוף פעולה      הנובע מכבוד לזולת, הכרה בערך ששונות יכולה להביא, רצון לקדם ערכים משותפים

דוגמה אישית     ביחסי עבודה, שתופי פעולה, התנהגות בחברת אחרים

אהבת הטבע והארץ         הטבע הוא בית גידול לחיים רבים ושונים, אנו לא היחידים בו

ארצנו היא ביתנו וחובתנו לתרום לשמירתה, טיפוחה וצמיחתה

קיימות             שמוש מושכל במשאבי טבע ומשאבי אנוש. חשיבה והתחשבות ארוכי טווח, למען הדורות הבאים

תרומה             העצמה שלנו ושל לקוחותינו תורמת לחוסן אישי חברתי ולאומי