חזון ומטרות

חזון:

האיגוד יהווה גוף מקצועי מוביל, משמעותי ובר-סמכה בתחומי הלמידה החוויתית, פעילות בטבע, מסעות שטח ופעילות אתגר.

 מטרות האיגוד:

  • קביעה וקידום אמות מידה, קווים מנחים ונורמות מקצועיות בתחומי הקמה וציוד, תפעול וניהול, פיקוח, בקרה ואתיקה בתחום הלמידה החוויתית והאתגר ופועל לתקינה וחקיקה בתחומים אלו.
  • קביעת כללי מדיניות להתמחות מקצועית בטוחה ואפקטיבית בתחומי הלמידה החוויתית והאתגר.
  • מתן הכרה מקצועית לגופים מוסדיים, עסקיים ויחידים העוסקים בתחומי הלמידה החוויתית והאתגר בישראל.
  • מתן מענה מקצועי ותמיכה ארגונית לעוסקים ופועלים בתחומי הלמידה החוויתית והאתגר ולציבור הצרכנים של תחומים אלו בישראל.
  • הקמת מאגר ידע מקצועי מהארץ ומחו"ל, קידום תהליכי מחקר בתחום הלמידה החוויתית והאתגר בישראל.
  • איגוד מקצועי מוכר הפועל מול הגופים הממשלתיים והמוסדיים בישראל ובחו"ל.