אנו גוף צעיר בראשית דרכו וכל תרומה תאפשר קידום התחום והרחבת הפעילות.

העמותה אינה מעסיקה עובדים וכל הפעילות בה הינה התנדבותית.

"איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל" היא עמותה רשומה (ע.ר 580528081) שתרומות אליה עדיין לא הוכרו לצרכי מס (אנו פועלים להשגת הכרה זו).

תרומות ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:

 

באמצעות כרטיס אשראי:

 הבוחרים באפשרות זו יופנו לאתר חברת סליקה בו יתבצע התשלום.

 

סכום תרומה
אנא הזינו את סכום התרומה המבוקש.

 העברה בנקאית ישירה ל:

בנק:      פועלים (12)
סניף:     622 (פרדס חנה)
חשבון:   631985
ע"ש:     איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל

 

משלוח צ'ק:

לפקודת:            איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל
כתובת למשלוח: רח' בני ברית 5, הוד השרון 4526505

  אנו מודים לכם על הנכונות לסייע. לתרומות שיתקבלו תישלח קבלה בדואר.