"איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל - ACEE" משמש אכסניה מקצועית ל 3 תחומי פעילות: טבע, מסעות שטח, אתגר.
כדי לקדם כל תחום, הוקם "פורום מקצועי" לכל אחד מהתחומים.

 

"הפורום המקצועי" נועד לאפשר:

דיונים, חילופי מידע, הכרות בין עמיתים, הפרייה מקצועית והקמת צוותי עבודה שייקחו על עצמם קידום נושאים ספציפיים הקשורים לתחום.

 

עקרונות הפעולה של הפורומים:

  • המפגשים פתוחים לכל (גם לחברי האיגוד וגם לאחרים)
  • הפורום יאפשר ריבוי דעות וגישות מקצועיות
  • תוכן המפגשים יפורסם באתר
  • החלטות המחייבות את האיגוד, טעונות אישור הועד המנהל של האיגוד

 

קישור ללוח המפגשים הקרובים ולסיכומי פגישות 

   

פורום פעילות בטבע | איגוד האתגר והלמידה החוויתית

פורום מסעות שטח | איגוד האתגר והלמידה החוויתית

פורום אתגר ופעילות חבלים | איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל