מנהיגות, הובלה והנעה בשטח

מאת: דוד מיכאלי

כל אדם יכול ליטול מנהיגות בתנאים המתאימים
מנהיגות היא תכונה קשה להגדרה והיא כרוכה במושגים של נטילת אחריות, הימור, השפעה, ראייה, יכולת ביצוע וגם מוסר כעשיית הנכון לאותו זמן לגבי היחיד והקבוצה. אלו משרתים את היכולת להחליט ולפעול בתנאים של לחץ, אבדן דרך וסביבה משתנה באירועיה או בממדיה.