למידה חוויתית

למידה חוויתית היא פילוסופיה ומתודיקה שבה המנחים מאתגרים את הלומדים בתהליך ישיר של חוויה ובחשיבה ממוקדת על מנת להגביר ידע, לפתח כישורים ולחדד ערכים.

למידה: לימוד, שינון, חזרה, קנית ידע, רכישת ידע, התחנכות, עיון, חקריה, בדיקה

חוויה (לחוות): להתנסות, לעבור חוויות, להרגיש, לחוש, לצבור רשמים, לקחת חלק, להשתתף, לטעום על בשרו

אתגר: הזמנה להתמודדות (challenge), דבר או רעיון המגרים את רצונו של אדם או ציבור להתמודד איתם, להשיגם או להתגבר עליהם (מתוך מילון אבן שושן)

תחום הלמידה החוויתית הולך ומתפתח במרוצת השנים. הוא נושא בחובו תחומים רבים, דרכי עבודה שונות, פילוסופיה וקהלי יעד מגוונים. בחו"ל יש אוניברסיטאות המלמדות תחום זה כמקצוע בעל תואר אקדמי. (בכוונתנו ליצור שיתופי פעולה שיאפשרו חילופי מידע עם גופים דומים בחו"ל)

הלמידה החוויתית היא דרך נוספת, מרתקת ואקטיבית שיכולה לשרת מגוון מטרות: חינוכיות, טיפוליות, התפתחותיות וחברתיות - הן בקרב צוותים וקבוצות וגם עבור אינדיבידואלים.

פעילויות הלמידה החוויתית יכולות להתקיים

  • במרחבים פתוחים (חצרות, מדשאות, פארקים, יערות וכדומה)
  • במקומות סגורים (כיתות, חדרים ואולמות)

המרחב בו מתבצעת הפעילות מאפשר או מגביל סוגי פעילויות שונים