טופס הצטרפות לעמותה לסטודנטים

שם פרטי
יש להזין שם פרטי

שם משפחה
יש להזין שם משפחה

מספר ת.ז.
יש להזין מספר תעודת זהות תקין

מין

יש לבחור את אחת האפשרויות

מען
יש להזין כתובת מלאה

טלפון
יש להזין מספר טלפון תקין

דואר אלקטרוני
יש להזין כתובת דואר אלקטרוני תקינה

תאריך לידה
יש למלא תאריך לידה

תחום עיסוק/עניין עיקרי

יש לבחור תחום עיסוק/עניין עיקרי


מוסד לימודים
יש למלא שדה חובה זה.

תחום התמחות
יש למלא תחום לימודים

מועד תחילת לימודים
/ יש למלא מועד תחילת לימודים

מועד סיום לימודים משוער
/ יש למלא מועד מתוכנן לסיום הלימודיםהצהרה והתחייבות
יש לאשר את התנאים וההתחייבויות

1. אני (הרשום מעלה) מבקש/ת להיות חבר בעמותה (איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל).
2. מטרות ותקנון העמותה ידועים לי
3. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית
4. אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לקוד האתיקה המקצועית כפי שמפורסם באתר העמותה

השלמת תהליך הרישום מהווה הסכמה ואישור לאמור
לצורך השלמת תהליך ההרשמה, תועברו לדף ביצוע תשלום.