טופס הצטרפות לעמותה לארגונים

(הערה: על פי הנחיית רשם העמותות רישום של מוסד ישוייך באופן שמי לאדם אחד בלבד ורק לו יש הזכות לייצג את הארגון, להצביע באסיפה הכללית או לכהן בתפקיד בעמותה. לא ניתן להחליף או לשלוח אדם אחר להצביע במקומו)

שם הארגון
יש להזין את שם הארגון

אנא בחרו אחת מהאפשרויות

מספר ח.פ. / ע.ר.
יש להזין מספר ח.פ. תקין

מען
יש להזין כתובת מלאה

טלפון במשרד
יש להזין מספר טלפון תקין

אתר אינטרנט
יש להזין כתובת אתר אינטרנט

שם נציג הארגון באיגוד
יש להזין את שם נציג הארגון באיגוד

ת.ז. נציג/ה
יש להזין ת.ז. של נציג הארגון

טלפון נייד
יש להזין מספר טלפון נייד

דואר אלקטרוני
יש להזין כתובת דואר אלקטרוני תקינה

בנוסף לפרסום פרטי הארגון בעמוד "שותפים לדרך" – יופיעו פרטים/קישור ב"אינדקס נותני שירות"

התמחות עיקרית

יש לבחור התמחות עיקרית

מקצוע / שרות
אנא הזינו פרטים על המקצוע

כתיבה חופשית של עיקרי השירות שהארגון מציע – מוגבל ל 200 תווים

הצהרה והתחייבות
יש לאשר את התנאים וההתחייבויות

1. אני (הרשום מעלה) מבקש/ת להיות חבר בעמותה (איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל).
2. מטרות ותקנון העמותה ידועים לי
3. אם אתקבל כחבר בה, אני מחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית
4. אני מחייב/ת לפעול בהתאם לקוד האתיקה המקצועית כפי שפורסם באתר העמותה

השלמת תהליך הרישום מהווים הסכמה ואישור לאמור
לצורך השלמת תהליך ההרשמה, תועברו לדף ביצוע תשלום.