חברות באיגוד
ההרשמה והתשלום מתבצעים באתר באופן ידידותי למשתמשים וחסכוני לסביבה (ללא הדפסה וניר)

להיות חבר/ה באיגוד זה...

ª  לתמוך במאמץ משותף לקדם את המקצוע המתפתח מול רשױות חוק, משרדי ממשלה, מוסדות חינוך, קבוצות ױחידים

ª  להצטרף ל'קבוצות דיון" הדנות ומשפיעות בסוגיות מקצועיות

ª  אפשרות להופיע ב'אינדקס נותני שירות" באתר האיגוד ו... עוד הטבות השמורות לחברי האיגוד בלבד (דוגמה: כניסה לדפי המאמרים ומחקרים מקצועיים) 

ª  הנחות ברישום לכנסים ױמי עיון

ª  ליזום עשײה מקדמת עם שותפים לדרך

 קיימות שתי קטגוריות של חברות בעמותה:

א)      חברות מוסדית: לחברות, עסקים, עמותות, מוסדות ,ארגונים וכדו'.
לארגונים תינתן חשיפה גדולה יותר בדף "שותפים לדרך" +
הרחבת מידע ב"אינדקס נותני שירות" + אפשרות פרסום "דרושים"
הארגון ייצוג ע"י נציג/ה אחד בלבד.

דמי חבר למוסדות: 500 ₪ לשנה                להרשמת ארגונים

ב)      חברות אישית: מנחים, מדריכים, מטפלים, מורים, תומכים וכדו'.

חברות אישית: 150 ₪ לשנה.                     להרשמת יחידים  

חברות אישית לסטודנטים: 50  לשנה.     להרשמת סטודנטים       

 

תקופת החברות:
תקופת החברות בעמותה הינה לשנה ע"פ השנה הקלנדרית המתחילה ב- 1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר.