המדבר כמרחב של גיהות אורבנית

דוד מיכאלי / גבעתיים, ינואר 2011

נכתב עבור פרויקט שיקום הקדרון בהזמנת ארכ' אריה רחמימוף

המעבר הדרמטי המהיר של  החברה המערבית במשך העשורים האחרונים מחברה מודרנית-תעשייתית לחברת פוסט-מודרנית, טכנולוגית ווירטואלית, נוגע ליצירה ועיצוב ידע, העברת הידע, תפיסות עולם, דרכי חיים, כלכלה ודפוסי ייצור, אופי שוק העבודה. זאת, יחד עם הגדרת התפקידים החברתיים והמבנה המשפחתי. ילודת תינוקות, הגירת משפחות מהכפר והמתבגרים, מצטרפים לאוכלוסיית הערים ומשנים את המאזן הדמוגרפי הגלובלי. למעלה ממחצית האנושות, כחמישה מיליארד בני אדם, תתגורר בערים עד שנת 2030 .