איגוד האתגר והלמידה החווייתית בישראל  -  ACEE

קוד האתיקה המקצועית

הקדמה

איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל מאגד בתוכו ארגונים, אנשי מקצוע ובעלי עניין נוספים להם תחום הלמידה החוויתית הוא משמעותי וחשוב. תהליכי ההתערבות המתרחשים דרך החוויה בשטח, באתגר, עם הטבע ובהרפתקאה הם הבסיס לעניין משותף זה.

האיגוד מהווה מטריה המאפשרת בניית פרופסיה מקצועית אמינה שתקדם את הענף ואת העוסקים בו, דרך שיתוף פעולה ותקשורת מאורגנת עם הגורמים הנושקים לפעילות זו, קרי גופי ממשל, מדיניות וחקיקה (חינוך, רווחה, בריאות, אוצר) וגופים פרטיים הצורכים פעילות מסוג זה או מספקים לה משאבים.

הקוד האתי של פעילות הלמידה החוויתית הוא קריטי בעבודתו של האיגוד בקידום המקצועיות והאמינות של העוסקים בתחום זה ובאבטחת סטנדרטים גבוהים של יושרה ואחריות כבסיס לעבודתנו. ככזה, המחויבות לקוד האתי חלה על כל אנשי המקצוע בתחום, ובראשם חברי האיגוד, כחלק מבחירתם להשתייך לאיגוד. יתרה מכך, רואה האיגוד כחובתו לוודא כי חבריו פועלים על פי הקוד האתי ומחויבים לו.

זהו מסמך תמציתי המבוסס על הערכים שאומצו ע"י חברי האיגוד. תפקידו למסד כללי התנהלות ודיון במצבים שיש קושי הנובע מקונפליקט בין ערכים חשובים שונים. כוחו של הקוד האתי הוא בבחירה של המכירים בו לעמוד בערכים עליהם הוא מבוסס ולהתמיד בבחינת מעשיהם לאורו. עם זאת, הקוד האתי לא נועד לשמש תחליף לנהלים וכללי התנהגות אישיים או ארגוניים (עשה ואל תעשה),

קווים מנחים

 • האיגוד רואה חשיבות בהטמעת הקוד האתי וערכי התנהלות אתית בחברי האיגוד ובלומדים את המקצועות העוסקים בתחום זה
 • אנו מחויבים לשמירתו של הקוד האתי עדכני, רלוונטי ונגיש
 • מגוון סוגי הפעילויות להן מהווה האיגוד מטרייה מבטא צורך בניסוח קוד כללי ומאחד מחד, והנחיות ייחודיות לתחומים השונים מאידך, בהתאם להתפתחותו של הקוד האתי
 • בסיסו של הקוד האתי הוא כללי ומהותי, לבסיס זה יצורפו תכנים, גישות ודילמות בהתאם להתפתחות המקצוע. כל אלו יהוו את "אוגדן האתיקה" של האיגוד אשר עליו יתבססו התפתחויות רבות בהמשך דרכו של האיגוד.  
אוגדן האתיקה יכלול את:
א. הקוד האתי.
ב. הנחיות להתמודדות עם דילמות אתיות.  
ג. הגדרות והנחיות ייחודיות לתחומי פעילות שונים באיגוד.
ד. תיאורי מקרה ודיונים הנותנים לקוד נופח חי וקונרקטי.

ערכי הליבה של האיגוד הם הבסיס המרכזי לקוד האתיקה:

יושר ויושרה    נאמנות לחוקי המדינה, יושר אישי ובינ-אישי, הליכה בדרך הישר, התנהלות מוסרית אנושית

כבוד              למקצוע, לעוסקים בו, למקבלי השירות, לאחר

צניעות           הכרה שיש אחרים שתורמים ופועלים בדרכים שונות משלנו. יש לנו עוד מה ללמוד, ליזום, לשפר

מקצועיות       שיפור מתמיד של אפקטיביות ותוצאות ללא התפשרות על בטיחות

שתוף פעולה   הנובע מכבוד לזולת, הכרה בערך ששונות יכולה להביא, רצון לקדם ערכים משותפים

דוגמה אישית  ביחסי עבודה, שתופי פעולה, התנהגות בחברת אחרים

אהבת הטבע

והארץ            הטבע הוא בית גידול לחיים רבים ושונים, אנו לא היחידים בו. ארצנו היא ביתנו וחובתנו לתרום לשמירתה, טיפוחה וצמיחתה

קיימות            שמוש מושכל במשאבי טבע ומשאבי אנוש. חשיבה והתחשבות ארוכי טווח, למען הדורות הבאים

תרומה            העצמה שלנו ושל לקוחותינו תורמת לחוסן אישי חברתי ולאומי

הקוד האתי – הנחיות בסיסיות

 1. מקצועיות
  • חברי האיגוד מחויבים להתנהלות המבוססת על הכשרתם ויכולתם המקצועית לבצע את הפעילויות השונות עם הקהלים המגוונים באופן בטוח, מועיל ובהתאם למטרות המוגדרות לפעילות. זאת תוך הכרת החוק וההנחיות הנוגעות לפעילות עצמה ולקהל עימה היא מתבצעת, הבנת הגורמים השונים המעורבים בפעילות וההשלכות האפשריות שלה.
  • בטיחות ואחריות: מתוך הכרה כי מרכיב הבטיחות בעבודתנו הינו נוכח וקריטי, עלינו לפעול ביתר שאת להבנת הסיכונים הפיסיים והרגשיים הטמונים בפעילויות ובהתערבויות השונות ולפעול על בסיס סטנדרטים גבוהים ככל הניתן בכל הנוגע לניהול סיכונים ובטיחות. 
  • בהנתן סטנדרטים רשמיים מטעם החוק או איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל להסדרת פעילות או תפקיד בתוך פעילות, כגון הכשרות, ציוד ותקינה, נקפיד ונוודא כי הפעילויות בהן אנו עוסקים או מעורבים עומדות בסטנדרטים אלו. 
  • חברי האיגוד מחויבים להכשרתם, להדרכתם ולהשכלתם המתמשכת שלהם עצמם ושל הכפופים להם בתחומי הפעילות ובתחומים שונים הנושקים לפעילות בהם הם עוסקים.
 1. כבוד לזולת ולסביבה
  • אופי הפעילויות בתחום המקצועי שלנו כולל לרוב עבודה בחיק הטבע ועם הטבע. אנו מאמינים בערכים של קיימות, כבוד לסביבה, לטבע ולשוכנים בו ומתחייבים להתנהלות המצמצמת ככל הניתן את הפגיעה בסביבה ואף לנסות ולטפחה ולשקמה ולפעול לחינוך לערכים אלו בפעילויותנו, דרך דוגמא אישית ושיח פתוח.
  • אנו מאמינים כי יש לכבד אדם בהיותו אדם, ללא משוא פנים, תוך התחשבות בכל אדם, מכל מין ומיגדר, דת, גזע ומוצא. יש לנהוג בלקוחותנו, באנשים עימם ענו עובדים ואותם אנו משרתים ובאנשים הנותנים לנו שירותים באופן מכבד וכנה, תומך, ישר ונטול כוונה לפגוע.
  • חלה עלינו מחויבות לנהוג בסובלנות וברגישות כלפי היבטים תרבותיים ואישיים של המשתתפים בפעילויות השונות. עלינו לשאוף להבין ולהתאים את אופי הפעילות לצרכים הייחודיים לקהל עימו אנו עובדים.
  • אנו שואפים לשקיפות מירבית כבסיס לכבוד ולאמון בעבודתנו אך כאשר הפעילות עצמה דורשת הסתרה או מניפולציה כלפי הקהל עימו אנו עובדים עלינו לבדוק היטב האם אכן נדרשות פעולות מסוג זה ולעשותם בשקיפות ובכנות המירבית האפשרית, תוך קבלת הסכמתם של המשתתפים ככל שניתן ובשיתוף עם גורמים נוספים, מקצועיים או אלו האחראים לקהל עימו אנו עובדים (לדוגמא, הורים, אנשי רווחה וכדומה).
  • כשותפים במשפחת האיגוד, ולקידום תחום הלמידה ההתנסותית, אנו רואים אחד בשני כחברים למקצוע ומתוקף זה מחויבים לפרגון הדדי ולתחרות בריאה, חיובית ומכבדת, חפה מהשמצות, רכילות והרס הדדי.
 1. אמון, יושרה וסודיות
  • אנו מתחייבים לשמור ולהצדיק את האמון הניתן בנו על ידי הקהלים השונים עימם אנו עובדים. אמון זה בנוי על שקיפות מירבית בעבודתנו, על ייצוג הולם ומציאותי של מטרות הפעילות, של הכשרתנו ושל המגבלות שלנו, כמו גם על עמידה בהבטחותנו בכתב ובעל פה כבעלי מקצוע.
  • כחברים במקצועות החינוך והטיפול אנו מתחייבים לשמירה על צנעת הפרט וסודיות המידע האישי הניתן בידנו ולעשות באלו שימוש אך ורק על פי הסכם העבודה המשותף, הגלוי והסמוי ולצורך עזרה לפרט על פי הסכמתו.