אבני דרך

בהמשך להאצה בהתפתחות תחומי הלמידה החוויתית והאתגר בישראל עלה הצורך ביצירת שיתוף-פעולה בין הגופים הרבים העוסקים בתחומים אלו, מוסדות המדינה הרלבנטיים וציבור הצרכנים של תחום זה.

בשנת 2009 נפגשו 22 נציגים של חברות, עסקים, עמותות, מנחים ומדריכים ונציגי מוסדות המדינה למפגש 'דיאלוג', שהתקיים בקיסריה, ביוזמתו של גיא שגיב. במפגש הוגדרו אבני הדרך הנדרשות ליישום מטרות המפגש המבוססות על ערכים של מקצועיות - בטיחות - אמינות.

במפגש 'דיאלוג' הוקמה ועדת היגוי שהורכבה מאנשי מקצוע בתחום ובהתנדבות הגתה את הבסיס לייסוד העמותה: הגדרת החזון ומטרות העמותה, הרכב הועד המנהל ומוסדות העמותה ונכתב תקנון העמותה. בסוף שנת 2009, התקיים בקיבוץ מגל מפגש דיאלוג מספר 2, בו הוצגו תוצרי ועדת ההיגוי, התקיימה האסיפה הראשונה של 'איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל', נוסדה העמותה, אושרו חזון ומטרות האיגוד ונבחרו חברי הועד המנהל.

בשנת 2011 הסתיים הליך רישום העמותה. במהלך השנתיים האחרונות, נציגי העמותה לקחו חלק ותרמו לקידום תהליכים בתחומי הלמידה החוויתית והאתגר בישראל.

באוקטובר 2013, החלה הירתמות מחודשת בכדי להרחיב את הפיתוח המקצועי והרחבת פעילות העמותה. שותפים לכך מספר ארגונים ובודדים.

ינואר 2014: החלה פעילותם של 2 פורומים מקצועיים: (מסעות שטח ופעילות חבלים) והשקנו אתר משודרג עם אפשרות להרשמה אלקטרונית שתאפשר קליטת מספר רב של חברים ובכך לחזק את כוחנו.

הדלת פתוחה להצטרפות רבים נוספים כפעילים וכחברים.