מי אנחנו?   אנו חבורה מגוונת.

  • ותיקים במקצוע ביחד עם צעירים שזיהו את הפוטנציאל של "למידה, חינוך, טיפול, הרפתקאה, שיקום" בטבע
  • אנשי הגות וטיפול ריגשי פנימי יחד עם אנשי אתגר "קשוחים" במעשה (אך יש אומרים שרכים ועדינים מאחורי הקליפה)
  • אנשי שטח העוסקים בקשת רחבה של אוכלוסיות: נוער ומבוגרים, משני קצוות הרצף החברתי בישראל.

האיגוד הוא מסגרת מאפשרת לכל חבריו.

כאן תוכל לדעת יותר על:

חזון ומטרות

"ערכי הליבה" המחייבים את חברי האיגוד

הועד המנהל

"אבני דרך" – ההיסטוריה וההתפתחות של האיגוד

ועדות – קבוצות דיון ממוקדות נושא